Mliečny automat

Divízia živočíšnej výroby

3 strediská na 4 farmách

  • Farma Pastuchov: býci, ošípané všetky kategórie
  • Farma Kľačany: kravy, teľatá, mladý dobytok
  • Farma Hlohovec: odstavčatá, výkrmové ošípané
  • Farma Sasinkovo: kravy, plemenné prasničky

Chováme 1 662 ks hovädzieho dobytka z toho 755 kráv
3 155 ks ošípaných ako jediný slovenský chov v okrese HC.
Prevádzkujeme vlastný bitúnok v Kľačanoch a dve predajne.

Hovädzí dobytok

Holsteinský dekrét Plemeno holsteinsko frízske čierna varieta pre produkciu 5,5 mil. litrov mlieka a 270 t mäsa HD.
S mliekom sa môžete stretnúť pri predaji surového kravského mlieka cez MLIEČNY AUTOMAT na ulici M.R. Štefánika na pešej zóne, alebo na vrátniciach PD v Hlohovci, Pastuchove, Kľačanoch a Sasinkove. Mlieko je vysokotučné nijakým spôsobom neupravené, iba chladené na 4 °C. S mäsom hovädzím vysokej kvality iba z mladých zvierat sa stretnete v našej predajni „Portugal“ Hlohovec a v predajni pri Auparku na ulici v Piešťanoch. Jediný na okolí nepredávame mäso starých kráv, lebo naše hovädzie mäso pochádza z veľmi mladých výkrmových býčkov.

Chov ošípaných

RCH Ošípané chováme pre produkciu bravčového mäsa, plemenných prasničiek na ďalší chov v rozmnožovacom chove v Sasinkove so 40 ročnou tradíciou. Zákazníkom sme ochotní predať za veľmi výhodné ceny prasiatka pre ďalší chov, veľké ošípané a prasnice pre domáce zabíjačky a malé lacné prasatá na pečenie pre slávnostné okamžiky. Zákazník si môže požiadať ošípané dať zabiť a upraviť na bitúnku v Kľačanoch podľa svojej predstavy za nízky poplatok s bezplatnou veterinárnou prehliadkou.
Ponúkame Vám najkratšiu možnú cestu našich výrobkov po osi farma - bitúnok - predajňa - zákazník, čo zaručuje veľmi čerstvé mäso a mäsové produkty.
Zvieratá sú za 24 hodín od splnenia si svojho poslania na Vašom tanieri po osi slovenské obilie - slovenské zvieratá - slovenský bitúnok - slovenská predajňa.


Kontakt: Divízia ŽV 033/73 512 17