Novinky


Nová bioelektráreň spustila prevádzku

Nová Bioplynová stanica Poľnohospodárskeho družstva Hlohovec bola uvedená do prevádzky. Stalo sa tak vo februári tohto roka na stredisku družstva v Sasinkove. Generálnym dodávateľom bola česká spoločnosť Farmtec a. s. a výstavba trvala 10 mesiacov. Bioplynová stanica vyrába kvasným procesom z kukuričnej siláže a exkrementov hovädzieho dobytka plyn, ktorý sa používa na výrobu energie. Prepojí sa tak rastlinná a živočíšna výroba s cieľom zefektívniť finančný prínos. Ročne sa v bioelektrárni spotrebuje 8000 t močovice a 7500 t kukuričnej siláže.

Obavy zo zápachu pri prevádzke bioelektrárne sú podľa slov vedúceho divízie Ing. Juraja Blisku neopodstatnené: „Celý proces je takmer bez zápachu, potrubím sa exkrementy dopravujú do fermentoru, následne prebieha fermentačná reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje čpavok a ten je zachytávaný.. Tieto technológie spĺňajú prísne normy z hľadiska vplyvu na životné prostredie.“ Výstupom z bioelektrárne okrem energií je i digestát - suchý separát a tekutá časť, ktorá je bohatá na dusík, draslík a fosfor a následne je odvádzaná do ornej pôdy. Suchý separát sa používa ako podstielka pod hovädzí dobytok. Družstvo disponuje dostatočnou kapacitou skladovacích priestorov, kde je možné digestát z bioelektráne v prípade potreby uskladniť na neskoršie použitie v rozsiahlej rastlinnej i živočíšnej výrobe.

Výstavba bioplynovej stanice si vyžiadala investíciu vo výške 3 mil. Eur. Časť nákladov vo výške jednej tretiny tvorili vlastné prevádzkové zdroje družstva a dve tretiny úver. V rámci týchto investícií sa podarilo zrekonštruovať aj staré objekty a vybudovať teplovody. Teplo, ktoré bioelektráreň vyprodukuje, bude využívané v objektoch družstva, 5 až 7 % elektrickej energie na prevádzku bioelektrárne. Zvyšná elektrická energia bude odvádzaná do siete Západoslovenskej energetiky.


Podpora predaja mlieka z mliečného automatu

V mesiaci apríl sme pred podnikovou predajňou PD Hlohovec rozdávali náhode okoloidúcim 0,5l mliečka. Súčasťou darčeka v podobe mlieka bola aj informácia o význame mlieka vo výžive a návod na jeho konzumáciu. Táto marketingová aktivita bola zameraná na podporu predaja mlieka z mliečneho automatu PD Hlohovec.


Fraštacké putovanie za vínom 2013

Srdečne Vás pozývame už túto sobotu na Fraštacké putovanie za vínom 2013 do nášho „degustačného stánku“ v Robotníckom dome (vlastivedné múzeum) na Rázusovej č.6 v Hlohovci.

Prajem Vám pekný zážitok z príjemne stráveného dňa.

viac info


ZNAČKA KVALITY SK

Na základe zasadnutia odbornej komisie (zo dňa 14.1.2013) na posúdenie výrobkov, ktoré boli prihlásené na udelenie Značky kvality SK, získalo Poľnohospodárske družstvo Hlohovec ocenenie Značka kvality SK za 4 mäsové výrobky: Šunkáčik nárez, Kľačianska saláma, Pečeňová pochúťková nátierka, Družstevná jemná saláma.

Toto významné ocenenie prevzala 24.01.2013 zástupkyňa družstva počas galavečera pri príležitosti otvorenia 20. ročníka veľtrhu DANUBIUS GASTRO 2013,v bratislavskej Inchebe, v EXPO Aréne.

Na otvorení veľtrhu gastronómie Danubius Gastro sa zúčastnil Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek. Ocenil, že neodmysliteľnou súčasťou podujatia je prezentácia slovenského potravinárstva.

„Cieľom expozície Národného programu ZNAČKA KVALITY SK je upriamiť pozornosť slovenskej verejnosti na kvalitné domáce potraviny,“ uviedol minister vo svojom príhovore. A to nielen v národnom stánku, ktorý prezentuje Národný programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín ZNAČKA KVALITY SK, ale aj ako samostatní vystavovatelia, resp. pod hlavičkou svojich samosprávnych organizácií.

Ďalej konštatoval, že považuje za nesmierne dôležité podporovať naše tradície, zachovanie výroby originálnych a tradičných výrobkov, výrobkov typických pre špecifické regióny Slovenska, ktoré prispievajú k zachovaniu kultúrneho dedičstva a podporujú zamestnanosť a rozvoj na našom vidieku. Deklaroval, že cieľom MPRV SR je zabezpečiť výživu obyvateľstva, aby potraviny, ktoré sa doma vyprodukujú a vypestujú, mali doma aj svoj odbyt.

Zasadzuje sa za to, aby slovenský spotrebiteľ na pultoch obchodov našiel iba potraviny kvalitné a bezpečné, v primeranej ponuke a cene. Verí, že spoločnými silami prispejeme k zlepšeniu slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva, ako aj k zvýšeniu podielu spotreby kvalitných slovenských výrobkov. Apeloval tiež na slovenského spotrebiteľa, aby pri nákupnom rozhodovaní zvážil nielen cenu, ale predovšetkým pôvod potraviny a jej kvalitu, s prihliadnutím na to, že kúpou slovenskej potraviny prispieva k rozvoju ekonomiky našej krajiny.

Hovädzie a bravčové mäso z vlastného chovu a mäsové výrobky vyrábané klasickou receptúrou si môžu zákazníci zakúpiť v podnikových predajniach v Hlohovci na ulici M.R. Štefánika a v Piešťanoch na ul. Teplická 11.