Živočíšna výroba > Chov hovädzieho dobytka

Chov hovädzieho dobytka

Hovädzí dobytok je skupina prežúvavcov, ktoré sú chované najmä pre produkciu mlieka a mäsa. V súčasnosti chováme 1266 kusov hovädzieho dobytka, z toho 520 dojníc. Z hovädzieho dobytka využívame mäso z mladých výkrmových býkov, ktoré následne spracovávame a vyrábame vlastné výrobky. Tieto výrobky predávame v našej podnikovej predajni na ulici M.R. Štefánika na pešej zóne v Hlohovci. Mäso má vysokú kvalitu, pretože kladieme veľký dôraz na kŕmenie a welfare zvierat. 97 % kŕmnej dávky pozostáva z vlastnej produkcie objemových krmív. Jadrové krmivo v kŕmnej dávke je tiež z vlastnej produkcie. Výkrmoví býci sú voľne ustajnení na hlbokej slamovej podstielke.

Na produkciu mlieka chováme holsteinsko-frízske plemeno. Základom kŕmnej dávky dojníc je objemové krmivo z vlastnej produkcie (kukuričná siláž, lucernová senáž, ražná senáž a lucernové seno). Ročná produkcia mlieka je 5,5 mil. litrov. Mlieko je vysokotučné, nijakým spôsobom neupravené, iba chladené na 4 °C. Surového kravské mlieko si môžete zakúpiť v MLIEČNOM AUTOMATE na ulici M.R. Štefánika na pešej zóne v Hlohovci.

 

Živočíšna výroba

Živočíšna výroba

Pri chove zvierat a následnom spracovávaní sa zameriavame hlavne na kvalitu, ktorá nám nie je ľahostajná.

viac info >>
Chov hovädzieho dobytka

Chov hovädzieho dobytka

V súčasnosti chováme 1266 kusov hovädzieho dobytka, z toho 520 dojníc. Ročná produkcia mlieka je 5,5 mil. litrov.

viac info >>
Chov ošípaných

Chov ošípaných

Chováme cca 620 ks výkrmových ošípaných. Kladieme dôraz na welfare zvierat – ošípané chováme na slamovej podstielke, zvieratá majú voľný prístup ku krmivu a dostatočný priestor na pohyb.

viac info >>
Produkcia mäsa a mäsových výrobkov

Produkcia mäsa a mäsových výrobkov

Pri chove zvierat a následnom spracovávaní sa zameriavame hlavne na kvalitu, ktorá nám nie je ľahostajná.

viac info >>
Farmárska predajňa

Farmárska predajňa

V našej podnikovej predajni vždy nájdete čerstvé mäso a mäsové výrobky z našej produkcie. Kvalita je pre nás najdôležitejšia, preto sú u nás mäso a mäsové výrobky vždy také čerstvé a chutné.

viac info >>
Mliečny automat

Mliečny automat

V našom mliečnom automate, ktorý sa nachádza na ulici M.R.Štefánika na pešej zóne v Hlohovci si môžete zakúpiť čerstvé surové kravské mlieko z našich kravičiek.

viac info >>