Technické služby

nakladac Technické služby ako integrovaný celok Poľnohospodárskeho družstva Hlohovec, sú služby ktoré zabezpečujú opravárenskú činnosť a využitie výkonnej techniky pre poľnú výrobu, špeciálnu výrobu - sady, vinice, živočíšnu výrobu, ale aj pre externých odberateľov.

Technické služby sú rozdelené na jednotlivé útvary:
 • centrálne dielne - vykonávajú opravy nákladných vozidiel a poľnohospodárskych strojov
 • doprava
  • autobusová
  • nákladná
  • ťažké mechanizmy
  • poľnohospodárska mechanizácia
Strediská mechanizácie poskytujú nasledovné služby:
 • Zberové práce krmovín (rezačka JD 7200)
 • Zberové práce v žatve (kombajn JD 4ks, MF 2ks)
 • Vakovanie krmovín (linka traktor JD 7920 + Lis AG BAG G 7000)
 • Sejba husto siatych plodín (Great Plains Spartan HD 607, sejba kukurice (KINZE)
 • Traktorové práce (JD 8530, JD 8330, JD 8200 2ks, JD 7920, JD 6930 4ks)
 • Chemické ošetrenie (Tecnoma Laser 4240)
Stredisko dopravy poskytuje nasledovné služby:
 • autobusová doprava
 • nákladná doprava
  • odvoz sypkých materiálov (obilie, štrky, piesok ,zemina a pod.)
  • preprava kontajnerom, odvoz stavebnej sute v kontajneroch
  • preprava dodávkovým vozidlom
 • ťažké mechanizmy
  • stavebné - výkopové a zemné práce strojmi: autobáger UDS 114, nakladač JCB 416 HT
  • buldozér - úprava terénu
  • práca autožeriavom AD 20

Tel. + 421 033/735 1215, Mobil: 0915 515 116 / Ing. Bliska Juraj - vedúci Divízie Technických služieb
Tel. +421 033/735 1221, Mobil: 0905 535 094 / Ing. Zeleňák Eduard - vedúci strediska dopravy a dielní
Mobil: 0905 831 143 / Ing. Drienovský Ľubor - vedúci investičnej výstavby
FAX: +421 033/735 1242
E mail: ts@pdhlohovec.sk