Technické služby

nakladac Technické služby zabezpečujú opravárenskú činnosť a využitie výkonnej techniky pre vlastnú výrobu a pre externých odberateľov. Okrem toho prevádzkujú aj bioplynovú elektráreň.

Pre externých záujemcov ponúkame tieto služby:

  • preprava kontajnerom, odvoz stavebnej sute v kontajneroch
  • preprava dodávkovým a sklápacím vozidlom
  • výkopové a zemné práce strojmi: autobáger UDS 114, nakladač JCB 416 HT
  • práca autožeriavom AD 20
Tel. +421-33-735 12 15
Mob.: 0915 515 116
/ Ing. Bliska Juraj - vedúci Divízie Technických služieb
Tel. +421-33-735 12 21
Mob: 0905 535 094
/ Oddelenie Technických služieb a dopravy
E-mail: ts@pdhlohovec.sk

 

Bioplynová elektráreň

Bioplynová stanica Poľnohospodárskeho družstva Hlohovec bola uvedená do prevádzky v roku 2013 na farme v Sasinkove. Bioplynová stanica vyrába kvasným procesom z kukuričnej siláže a exkrementov hovädzieho dobytka plyn, ktorý sa používa na výrobu energie. Ročne sa v bioelektrárni spotrebuje 8000 t močovice a 7500 t kukuričnej siláže.

Výstupom z bioelektrárne je okrem energií digestát (suchý separát ) a tekutá časť, ktorá je bohatá na dusík, draslík a fosfor. Tá je následne odvádzaná do ornej pôdy. Suchý separát sa používa ako podstielka pod hovädzí dobytok. Družstvo disponuje dostatočnou kapacitou skladovacích priestorov, kde je možné digestát z bioelektráne v prípade potreby uskladniť na neskoršie použitie v rastlinnej i živočíšnej výrobe.

Teplo, ktoré bioelektráreň vyprodukuje, je využívané v objektoch družstva na vykurovanie. 5 až 7 % vyprodukovanej elektrickej energie ide na prevádzku bioelektrárne a ostatná energia je odvádzaná do siete.

Obavy zo zápachu pri prevádzke bioelektrárne sú podľa slov vedúceho divízie Ing. Juraja Blisku neopodstatnené: „Celý proces je bez zápachu, potrubím sa exkrementy dopravujú do fermentoru, následne prebieha fermentačná reakcia, pri ktorej sa uvoľňuje čpavok a ten je zachytávaný. Tieto technológie spĺňajú prísne normy z hľadiska vplyvu na životné prostredie.“