Pridružená výroba

Okrem štandardných činností zabezpečuje PD Hlohovec i rozsiahlu strojársku výrobu, ktorej ťažiskom sú sejacie a iné poľnohospodárske stroje. Pneumatické sejacie stroje PNEUSEJ sú na našom trhu známe a etablované už viac ako dvadsať rokov. V poslednom období sa úspešne predávajú i na ostatných trhoch v rámci celej Európy.

Vyrábajú sa v niekoľkých základných typoch a to M, MSh, Pluma, MKC, MV, FT 1, FT 2 , Optimus, Fantom a Venga v pracovných šírkach od 3 m do 8 m. Naša spoločnosť vyvíja vlastnú konštrukciu, s aplikáciou poľnohospodárskych vedomostí z praxe a s použitím pneumatického výsevného systému od firmy Accord. K nadviazaniu spolupráce s touto firmou prišlo už v roku 1987 na základe nutnosti uspokojiť potreby poľnohospodárov na bývalom československom trhu. Sejacie stroje PNEUSEJ sú dodnes spoľahlivým riešením pre výsev hustosiatych obilnín (pšenica, raž, jačmeň, ovos), ale aj olejnín, strukovín (hrach, fazuľa, bôb, vika, kukurica, sója, repka, ďatelina) a tráv s rozmermi zrna od 1 mm do 10 mm. Vyznačujú sa precíznym dávkovaním a hospodárnym výsevom, jednoduchou obsluhou a tým úsporou času, nízkou investíciou v porovnaní s vysokou kvalitou.

Viac informácií na www.pneusej.sk


Tel.: +421-(0) 33 735 12 19

Fax: + 421-(0) 33 735 12 19

E-mail: pneusej@pneusej.sk