O nás

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec leží vo východnej časti Trnavského kraja, administratívne centrum má v okresnom meste Hlohovec. Družstvo vzniklo 1.1.1976 zlúčením ďalších troch susedných poľnohospodárskych družstiev, a to Pastuchov, Kľačany a Sasinkovo. Vznik týchto pôvodných družstiev sa datuje do rokov 1956 – 58. Súčasné družstvo hospodári na 4 343 ha pôdy. Na družstve pracuje 220 členov a zamestnancov. Pre elimináciu podnikateľského rizika družstvo zabezpečuje pomerne širokú štruktúru výroby.

V rastlinnej výrobe je zameranie na pestovanie obilnín, olejnín, kukurice, cukrovej repy a krmovín. Z trvalých kultúr je to pestovanie hrozna na výmere 311 ha.

V živočíšnej výrobe sa družstvo orientuje hlavne na výrobu mlieka, na výkrm HD, na výkrm ošípaných ako aj produkciu plemenných prasničiek.

Pridružená výroba strojárskeho charakteru je zameraná na výrobu známych pneumatických sejačiek PNEUSEJ – ACCORD, výrobu mulčovačov a poskytovanie zámočníckych a lakýrnickych služieb.

V obchodnej činnosti družtvo prevádzkuje vlastný bitúnok s odbytom mäsa a vlastných mäsových výrobkov, taktiež predaj kvalitného sudového vína ako aj flaškových a akostných vín.

Technickými službami družstvo zabezpečuje vlastnú prevádzkyschopnosť, rekonštrukcie poľnohospodárskych objektov, poskytovanie služieb v doprave i stavebných mechanizmov.

Jednotlivé útvary pracujú so značným stupňom ekonomickej samostatnosti a významne výhodnou vnútrodružstevnou kooperáciou.

Ing. Cebo Anton
predseda PD