Rastlinná výroba

Cieľom divízie rastlinnej výroby je dopestovať čo najkvalitnejšie rastlinné produkty, pri dodržaní ekologických a ekonomických aspektov rôznych pestovateľských technológii, a zároveň prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju regiónu, v ktorom Poľnohospodárske družstvo Hlohovec hospodári.

Pôda, na ktorej družstvo hospodári, sa nachádza v katastrálnom území Hlohovca, Kľačian, Pastuchova a Sasinkova.

Z poľných plodín pestujeme najmä pšenicu ozimnú potravinársku, repka ozimnú, jačmeň jarný sladovnícky, mak siaty, hrach siaty, repa cukrovú. Okrem toho pestujeme pre potreby našej živočíšnej výroby lucernu siatu, raž siatu, kukuricu na siláž a iné.

Všetky postupy na pôde vykonávame s čo najvyššou starostlivosťou o životné prostredie v intenciách správnej farmárskej praxe.

 

Rastlinná výroba

Rastlinná výroba

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec obhospodaruje približne 3600 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 315 ha viníc.

viac info >>
Vinice a výroba vína

Vinice a výroba vína

Naši vinohradníci dorábajú hrozno s citlivým ekologickým prístupom, pri zachovaní biotopu danej oblasti, s využitím progresívneho ochranného ošetrovania pôdy a minimalizácie chémie proti chorobám a škodcom viniča.

viac info >>
Mak

Mak

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec pestuje okrem iných plodín aj mak na výmere 180 ha. Mak je špeciálne čistený - toto čistenie odstraňuje semienka lobody, ktoré spôsobujú horkosť maku.

viac info >>