Objav mlieko


Program Objav mlieko schválila EK dňa 22. júla 2008 ako jeden z 31 schválených programov na podporu odbytu poľnohospodárskych výrobkov v roku 2008.

Na realizáciu propagačného a informačného programu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku s názvom Objav mlieko bol podľa slov riaditeľky Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka (SZPM) Margity Štefánikovej schválený na tri roky rozpočet vo výške 3,686 milióna eur, na ktorý 50 % prispela Európska komisia (EK), 30 % vytvoril štátny rozpočet z kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a 20 % uhradili Slovenský mliekarenský zväz (SMZ) a SZPM.


Cieľom programu bolo zvýšenie informovanosti cieľových skupín o potrebe konzumácie mliečnych výrobkov ako zdravých komponentov ľudskej výživy, ako aj pozastavenie poklesu a postupné zvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku. Cieľovými skupinami programu boli dospelí s dôrazom na ženy – hlavné realizátorky nákupov, deti a mládež.

Do projektu sa úspešne zapojilo aj poľnohospodárske družstvo Hlohovec, ktoré pripravilo zaujímavé exkurzie pre žiakov ZŠ a MŠ, cca 14 autobusov s označením loga projektu „Objav mlieko“. Deti dostali propagačné materiály s logom projektu (puzdro na mobil, ½ L fľašku mlieka) a s informáciou o umiestnení mliečneho automatu PD Hlohovec.

Poľnohospodárske družstvo odvádza z jedného litra mlieka na jedného obyvateľa 143 € mesačne